Areopagen AB:s ansvar gällande GDPR, (Den nya Dataskyddsförordningen).

Dataskyddsförordningen. (GDPR), handlar primärt om att hanteringen av dina personuppgifter och din integritet på nätet skall skyddas bättre från och med den 25 maj 2018 då hela EU kommer att ha en gemensam lag om behandling och lagring av personuppgifter som stärker skyddet för privatpersoner.

Areopagen AB, ansvarig för sidan Retorik-kurser.se tar självklart din integritet på allvar och berättar gärna hur dina personuppgifter hanteras. För att kunna uppfylla våra åtaganden mot er som kunder samt uppfylla gällande lagar och kunna kommunicera mer er, spar vi era uppgifter.

Era uppgifter delas ALDRIG med tredje part.