PRAKTISK RETORIK -
VEM VILL DU ÖVERTYGA?

Ethos, Logos och Pathos

Praktisk retorik hjälper dig att övertyga, genomskåda och få en känsla av trygghet i din presentation. Vilket i sin tur ger er nöjdare kunder och klienter som återvänder, bättre kommunikation inom företaget och hjälp att värdera olika slags argument. Titta in på våra kurser!

Med darrande röst började han tala och fäste blicken stadigt i sina anteckningar. Då vi ser de stela rörelserna, spända musklerna och den glansiga pannan kan du lätt föreställa dig hur det måste kännas.

Hur är det om du blir ombedd att göra en muntlig presentation? Tar du dig an uppgiften med glädje och entusiasm? Snurrar det massa idéer och lösningar i ditt sinne, eller blir det kanske... kortslutning?

Praktisk Retorik

I kursen Praktisk Retorik hjälper Sarai Palmlöf dig att bli en bättre, en mer inspirerande talare, förutom att hantera eventuell nervositet.

Alla kan bli bättre talare, bli mer medvetna om hur det budskap man vill förmedla uppfattas och lära sig att smycka sina tal med olika retoriska figurer som gör lyssnarna mer välvilligt inställda till dig som talare. Dessutom kan du bli bättre på att urskilja vad den som du lyssnar till egentligen vill förmedla för budskap.

Cicero sade att det finns tre metoder med vilka man kan vinna sina lyssnare; att undervisa dem, att vinna deras gillande och att röra vid deras känslor.

Retorikens gamla mästare kan alltså hjälpa dig att finna information och strukturera den på ett sätt som gör att du kan vinna dina åhörare, oavsett om det handlar om att göra upp ett affärskontrakt i Kina eller presentera bolagsrapporten med ett vinnande sätt. Detta kräver även kännedom om kulturella skillnader mellan olika länder.

Retorikens - Ethos, Logos och Pathos

För att kunna övertyga dina åhörare på ett trovärdigt sätt behöver du ha balans mellan ethos (trovärdighet) logos (det logiska resonemanget, argumentationen), och till sist pathos (vädjandet till människors känslor). Allt detta kommer du att få lära dig mer om samt få träna på under kurstillfällena.

Att kunna behärska sin nervositet och bli mer medveten om sitt kroppsspråk och sin röst är även det oerhört viktiga byggstenar för att kunna bli en bra talare. Demosthenes lade stenar under tungan för att lära sig tala tydligare och han lade dessutom ett spjut på axlarna för att räta på sig.

Idag finns det betydligt smidigare metoder för att bli en bra talare så varför inte gå en kurs och utveckla dina färdigheter?