Våra Kurser

Praktisk retorik

Hur är en Bra talare? Vad gör du med din nervositet? Hur smyckar du ditt tal så det blir tilltalande?

Kursens Mål är att ge dig teoretisk kunskap och genom övningstal göra det till en naturlig del av hur du talar. Verklig Praktisk retorik!

Läs mer...

Presentationsteknik

Använda visuella hjälpmedel som Power Point. Förmedla tydliga bilder med konkreta ord. Använd din röst och ditt kroppspråk.

Läs mer...

Teknisk Engelska

Kursen riktar sig mot ingenjörer eller arbetare inom industri, Vetenskap och Teknik. För dig som behöver kunna specificera exakt hur, när eller vad du vill åstadkomma och med hjälp av vad. Exakt språk för exakta arbeten.

Läs mer...

Kulturskillnader

Gör ert företag affärer med den engelsk- eller franskspråkiga världen kan följande kurs vara intressant för er.

Läs mer...

Kurs i Svenska för Nybörjare

En Kurs för dig som har du anställda på ditt internationella företag som önskar lära sig svenska så att de kan klara sig i vardagen.

Läs mer...

AffärsEngelska

En kurs för dig som använder engelska i arbetet och har internationella kontakter med engelska som arbetsspråk. Kursen inehåller bl a. hur man skriver kontrakt, förhandlar, iInvesterar, har med banker att göra mm.

Läs mer...