Att Övertyga och Argumentera i en Interkulturell Miljö.

Denna kurs är speciellt utformad för dig som har många kontakter med olika affärskulturer i olika världsdelar. För att nå bästa resultat i dina affärsmöten eller för att uppnå avsedd verkan med dina förlag och presentationer lönar det sig att veta vilka strategiska knep man kan ta till för att smälta in alla kulturer utan att förlora fokus på syftet med ditt besök.

Skillnaden är stor mellan direkta och indirekta kulturer oavsett om det handlar om förhandlingar, småprat eller hur man bemöter eller undviker konfrontationer. I många fall måste svensken anpassa sig till att bli tydligare och mer direkt men när? När skall man prata om arbetet på kvällens middag och inte? Är det okej att skämta när man talar om allvarliga ting eller inte?

Denna kurs kommer i viss mån att ge en del retoriska tips vad det gäller vilket slag av argument som passar för olika kulturer men i första hand är kursen inriktad på att hjälpa deltagaren att förbereda sig för olika slag av kulturella skillnader och kunna anpassa sina redan färdiga framställningar till olika kulturer.

Önskas träning i hur man göra övertygande, informerande eller exempelvis instruerande tal föreslås att kursen börjar med en dag som är totalt inriktad på det. I andra fall önskar deltagarna lära sig olika strukturer för utvärderande, informerande, undersökande eller förslagsrapporter vilket också kräver extra tid.

Denna kurs ges i första hand på engelska men vid behov kan den ges på svenska, franska eller kinesiska.

Kursinnehåll:

Antal deltagare: Tre till Sju, (önskar ni vara flera kan vi utöka kurstiden så alla får möjlighet att hålla övnings tal).
Antal undervisningstillfällen: 2-3 heldagar beroende på önskat innehåll.
Datum: Helt enligt era önskemål.

Kurspris:

2 Dagar 12,000 kr plus moms.
3 Dagar 15,000 kr plus moms.

Plus Reseersättning 18:50 kr/mil.

Om du nu funderar på hur du kan anmäla dig till våra kurser eller vill ha ytterligare information så kontakta oss här.