Our Courses

Practical Rhetoric

What makes you a Great Communicator?
To practise Practical Rhetoric generates more customers, increases your self esteem and creates better relations at your working place.

Read More..

Swedish for Beginners

This course in Swedish for Beginners is especially directed towards International manpower.

Read More..

AffärsEngelska

En kurs för dig som använder engelska i arbetet och har internationella kontakter med engelska som arbetsspråk. Kursen inehåller bl a. hur man skriver kontrakt, förhandlar, iInvesterar, har med banker att göra mm.

Läs mer...